2014. aastal loodud Jaan Tõnissoni Selts usub, et Jaan Tõnissoni ideedel ja algatustel on oma koht ja väärtus nii kaasaegses elus kui ka tulevikus. Maailm meie ümber on muutunud ja muutub veelgi, kuid kõikidest nendest muutustest hoolimata ei tohiks me lubada sumbumist argipäeva askeldustesse ega leppimist hoolimatuse, väsimuse ja ükskõiksusega. Palju on asju, mida saame me ise ära teha ja paremaks muuta. Neid tuleb vaid märgata, mõista ja tegema hakata.Kogudes, uurides ja tutvustades Jaan Tõnissoni vaimset pärandit erinevate tegevuste kaudu, algatades kogukondasid koondavaid ja toetavaid ettevõtmisi, korrastades avalikku ruumi ja hoides au sees igipõliseid inimlikke väärtusi, suudame me üheskoos, Jaan Tõnissoni Seltsina, teha rohkem ja paremini kui igaüks üksikuna.