Eelteade: Jaan Tõnisson 155

„Iseseisvuse väljakuulutamise aegne juhtiv generatsioon oli saavutanud selle vaimse küpsuse, tahtejõu ja julge iseteadvuse, et viia oma rahvast vastu iseseisvale elule. Jaan Tõnisson on olnud nende julgete meeste kasvatajaks ja sihinäitajaks.“ Nii kirjutas Soomes ilmunud ajaleht Malevlane 1943. aasta detsembris. Jaan Tõnisson oleks siis, aastal 1943, saanud 75. aastaseks.

Selle aasta 22. detsembril möödub Jaan Tõnissoni sünnist 155 aastat. Jaan Tõnissoni noorpõlv jääb ülemöödunud sajandisse. Aastal 1896, 28-aastasena, asus ta tollal ainsa eestikeelse päevalehe Postimees etteotsa ja sai ka ajalehe omanikuks. Oma tahtejõu ja julge eneseteadvusega oli ta üks Eesti iseseisvuse loojatest ning üks selle juhte II maailmasõja eelses Eesti Vabariigis.

22.detsembril kell 12 algab Tartu Ülikooli raamatukogu saalis Jaan Tõnissoni 155.sünniaastapäevale pühendatud konverents „Aade viib edasi: Jaan Tõnisson 155“. Ettekannetega esinevad Ülle Madise, Viivi Luik, Jüri Valge, Pärt Uusberg ja Indrek Kannik.

Kell 17 süütame mälestusküünlad Tõnissoni platsil, Jaan Tõnissoni monumendi jalamil.

Kell 18 algab Jaani kirikus Jaan Tõnissoni sünniaastapäevale pühendatud mälestuskontsert. Musitseerivad Hans Christian Aavik ja Karolina Aavik ehk Aavik Duo.

Kõik üritused on prii sissepääsuga. Korraldajaks on Jaan Tõnissoni Selts. Korraldamist toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tartu linn.

Jaan Tõnissoni mälestuspäev 2023

Head kaasteelised!

Ootame teid 3. juulil Raadi kalmistule, et meenutada Jaan Tõnissoni, kelle sünnist selle aasta 22.detsembril möödub 155. aastat.

Kell 12 koguneme Raadi kalmistu peaväravas, et teha koos Enn Lillemetsaga väike ringkäik Jaan Tõnissoni kaasteeliste juurde. Külastame arstiteadlase ja professori  Siegfried Talviku (1878-1929), ajakirjaniku ja tõlkija Marje Pedajase (1895-1992), esseisti ja arsti Juhan Luiga (1873-1927), vaimuliku ja koolikirjaniku Rudolf Kallase (1851-1913) ning luuletaja ja kirjaniku Karl Eduard Söödi (1862-1950) viimaseid puhkepaiku.

Kell 13 algab Jaan Tõnissoni mälestusteenistus Tõnissonide perekonna hauaplatsil. Mälestuspalve peab Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp. Jaan Tõnissoni mälestavad oma sõnavõttudes Tartu linnapea Urmas Klaas, ajalehe Tartu Postimees peatoimetaja Rannar Raba, Zonta klubi, Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Klubi ja mitmete teiste organisatsioonide esindajad. Musitseerib väike kandleansambel.

Päev jätkub Eesti Üliõpilaste Seltsi (J. Tõnissoni 1) majas kell 15 algava ettekandekoosolekuga, kus mõtiskleme ajaloolise pärandi ja selle kasutamise üle. Rahvaluuleteadlane Marju Kõivupuu kõneleb teemal „Viiuldaja (na) traditsioonide ja pärandi klaashoone katusel“. Kirjanik Imbi Paju ettekande pealkiri tõukub tema viimasest raamatust ning on „Jaan Tõnisson: Eesti riik sündis mõttest“. Ajakirjanik Aimar Altosaar arutleb teemal, kas ja kuidas kõneleb meiega Jaan Tõnissoni pärand tänasel päeval.

Olete oodatud!

Jaan Tõnissoni Seltsi juhatus

Jaan Tõnissoni Seltsi korraline üldkoosolek 15. aprillil 2023

Head Jaan Tõnissoni seltsi liikmed!
Palume seltsi korralisele ÜLDKOOSOLEKULE laupäeval, 15.aprillil, kell 12.15 Tartu Ülikooli raamatukogu TÕSTAMAA seminariruumi.
PÄEVAKORRAS:
1. Seltsi majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Ettevalmistused Jaan Tõnissoni 155.sünniaastapäeva tähistamiseks;
3. Muud küsimused: seltsi põhikirja muutmine;
4. Ringkäik raamatukogu näitustel “Peidus pool” ja Juhan Luiga 150.
Kui Te osaleda ei saa, palume Teil vormistada ja saata volitus, et Teie arvamus ja hääl saaksid esindatud ja et üldkoosolek oleks otsustusvõimeline.
Lugupidamisega
Jaan Tõnissoni Seltsi juhatus

Ilusat vabariigi aastapäeva!

Head sõbrad!
“Iga iseseisvuspäev olgu meie rahva põlvele elavaks meeldetuletuseks, et meie käes hoida on rahvuslik vara, mis meil tuleb järeltulijatele edasi anda järjest rohkem rikastatult ja täiendatult,” kirjutas Jaan Tõnisson ajalehes Postimees 1923. aasta isesisvuspäeval.
Elada ja töötada parema homse nimel olgu meie sooviks ja püüdeks iseseisvuspäeval ka aastal 2023!
Ilusat vabariigi aastapäeva!
Jaan Tõnissoni Seltsi juhatus

Jaan Tõnissoni Seltsi jõulutervitus

Maailm meie ümber on rahutu ja kuri. Kuid seda enam peab meis endis olema tahtmist näha ja teha head, märgata hädasolijat ja luua rõõmu. Sest vaid nii tuleb ellu juurde soojust ja headust ja armastust. Hoidkem meeles Jaan Tõnissoni sõnu aastast 1910: „Luua ja üles ehitada üksi see suudab, kelles on hoolivust ja armastust!“
Rahulikke ja kauneid jõulupühi!
Tervet ja edulist uut aastat!

Kutse Jaan Tõnissoni 154. sünniaastapäeva tähistamisele

Ootame teid 22. detsembril 2022 Jaan Tõnissoni 154. sünniaastapäeva tähistamisele:

  • kell 17 Jaan Tõnissoni mälestussamba juurde Gildi tänavale
  • ja kell 18 korp!Ugala majas (Kuperjanovi 16, Tartu) toimuvale kontserdile.

Kontserdil esineb Duo Ruut ning Jaan Tõnissoni sünnipäeva auks on kontsert kõigile tasuta.

JTS kutse erakorralisele üldkoosolekule 30. novembril kl 17

Lugupeetud Jaan Tõnissoni Seltsi liige!

Jaan Tõnissoni Seltsi juhatus kutsub Teid erakorralisele üldkoosolekule kolmapäeval, 30. novembril, kell 17 Tartu Ülikooli raamatukogu (W. Struve 1) II korruse seminariruumi.

Üldkoosolekule eelneb TÜRi näitusesaalis uue näituse “Kuidas näha elektrit?” avamine kell 16, millest olete oodatud osa võtma

PÄEVAKORRAS:

  1. Seltsi juhatuse ülesannete kinnitamine (hääletus);
  2. Jaan Tõnissoni sünniaastapäeva tähistamine 22.12.2022 ja 22.12.2023;
  3. Muud küsimused.

Vajaliku kvoorumi puudumisel kutsume kokku uue üldkoosoleku 22. 12. 2022 korp!Ugala ruumides.

Ühist meelt ja riigimehelikkust vajame ka kaasajal

Jaan Tõnissoni Selts kutsub kõiki 3. juulil Jaan Tõnissoni, rahvajuhi ja riigimehe, mälestuspäevale.

Kell 12 algab  Raadi kalmistul perekond Tõnissoni hauaplatsil mälestustseremoonia. Mälestuspalve Jaan Tõnissonile ja tema perekonnale peab Tartumaa praost ja Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming. Klarnetil musitseerib  Tiit Veigel. Kõnelevad Tartu linnapea Urmas Klaas, Salle kodukandi liikumise eestvedaja Mart Lankots, Tartu Zonta klubi esinaine Ludmilla Sööt, Eesti Naisüliõpilaste Seltsi esindaja.

Jaan Tõnissoni mälestuspäev jätkub Eesti Üliõpilaste Seltsi majas kell 14.15 aruteluga „Jaan Tõnisson ja Konstantin Päts Eestit ehitamas ja juhtimas “.  Trivimi Velliste ja Krista Aru  arutlevad Tõnissoni ja Pätsi teede ja tööde, seisukohtade ja tulemuste, aga näiteks ka selle üle, milline on ühistegevus kaasaegses Eestis, milline on tänapäeval ühistegevuse ideeline alus ja eesmärk, kas seda kannab aade või hoopis kasu. Vestlust juhib ja suunab Joonas Hellerma.

Ühistegevus on selleaastase mälestuspäeva keskpunktis, sest Eesti vajab praegusel ajal nii ühist meelt kui riigimehelikkust. Aga ka põhjusel, et Tartu Eesti Laenu- ja Hoiuühisuse avamise koosolek peeti Tartus Vanemuise seltsi ruumides sada kakskümmend aastat tagasi ehk 27. märtsil 1902. aastal.  Selle ühisuse algatajaks ja ideeliseks juhiks oli Jaan Tõnisson.  Ühisuse rahalise toetuse ja selle käest saadud laenu abil ehitasid eestlased oma kodu- ja ärimaju Tartu Karlova ja Tähtvere linnajagudesse, panid Tartusse püsti Vanemuise teatrimaja, Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi tütarlastegümnaasiumi ja Tallinnasse Estonia. Kuid selle ühisuse tähendus oli rahalisest panusest märksa suurem: sellega, et suudeti ise oma asju korraldada ja edukalt majandada, et ühistu maksis ülalpidamisraha nii Tartu lasteaiaseltsile, Eesti Kirjanduse Seltsile, Eesti Rahva Muuseumile ning võimaldas laenuna protsendivaba õppimistoetust eesti soost tudengitele, kasvas eestlaste iseteadvus, enesekindlus ja ettevõtlikkusjulgus.