Jaan Tõnissoni Seltsi korraline üldkoosolek 15. aprillil 2023

Head Jaan Tõnissoni seltsi liikmed!
Palume seltsi korralisele ÜLDKOOSOLEKULE laupäeval, 15.aprillil, kell 12.15 Tartu Ülikooli raamatukogu TÕSTAMAA seminariruumi.
PÄEVAKORRAS:
1. Seltsi majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Ettevalmistused Jaan Tõnissoni 155.sünniaastapäeva tähistamiseks;
3. Muud küsimused: seltsi põhikirja muutmine;
4. Ringkäik raamatukogu näitustel “Peidus pool” ja Juhan Luiga 150.
Kui Te osaleda ei saa, palume Teil vormistada ja saata volitus, et Teie arvamus ja hääl saaksid esindatud ja et üldkoosolek oleks otsustusvõimeline.
Lugupidamisega
Jaan Tõnissoni Seltsi juhatus