JTS kutse erakorralisele üldkoosolekule 30. novembril kl 17

Lugupeetud Jaan Tõnissoni Seltsi liige!

Jaan Tõnissoni Seltsi juhatus kutsub Teid erakorralisele üldkoosolekule kolmapäeval, 30. novembril, kell 17 Tartu Ülikooli raamatukogu (W. Struve 1) II korruse seminariruumi.

Üldkoosolekule eelneb TÜRi näitusesaalis uue näituse “Kuidas näha elektrit?” avamine kell 16, millest olete oodatud osa võtma

PÄEVAKORRAS:

  1. Seltsi juhatuse ülesannete kinnitamine (hääletus);
  2. Jaan Tõnissoni sünniaastapäeva tähistamine 22.12.2022 ja 22.12.2023;
  3. Muud küsimused.

Vajaliku kvoorumi puudumisel kutsume kokku uue üldkoosoleku 22. 12. 2022 korp!Ugala ruumides.