Tulge 3. juulil Jaan Tõnissoni mälestuspäevale!

„Riigi julgeolekut kannab vaid kogu rahva üksmeel,“ kinnitas rahvajuht ja riigimees Jaan Tõnisson 1919. aastal, kui noort Eesti Vabariiki ründasid enamlaste vaenuväed. Neid sõnu ei tohi me unustada tänaseski Eestis.

Jaan Tõnissoni Selts kutsub kõiki 3. juulil kell 12 Raadi kalmistule, kus algab Jaan Tõnissoni mälestuspäev.

Raadi kalmistul perekond Tõnissoni hauaplatsil peab mälestuspalve Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming. Kõnelevad Tartu linnapea Urmas Klaas, Eesti Emakeele Seltsi auliige Jüri Valge, kultuuriseltside ja ajalehe Postimees esindajad. Musitseerivad Anneli Kuusk ja Marelle Zirnask.

Jaan Tõnissoni mälestuspäev jätkub Eesti Üliõpilaste Seltsi majas kell 14.15 riigi julgeolekule ja rahva enesekaitsele pühendatud ettekannetega.  Andres Herkel, maailma väikerahvaste olukorra hea tundja,  räägib teemal „Jaan Tõnisson ja rahvaste vabadus“.  Rainer Saks, julgeolekuekspert ning Ukraina sõja analüüsija ja kommenteerija, käsitleb riikidevahelist sõjalist vaenutegevust XXI sajandil. Kaitseliidust kui rahva omakaitse tugipostist kõneleb kapten Kristjan Bachman Kaitseliidu Tartu Malevast.