Eesti Vabariigi sünnipäevaks

I Riigivolikogu 20. koosolekul 19.oktoobril 1938, läbirääkimistel, mis järgnesid välisminister Karl Selterile välispoliitilisele aruandele, ütles Jaan Tõnisson: „Kui meie tahame püsida ja oma iseseisvat riiklust kindlustada tulevikus, siis teist teed ei ole, kui luua rahvuslik baas rahvusriikliku iseolemise kaitseks rahva enese läbi. Riigi ja rahva asju ajades tuleb talitada rahva tahte kohaselt. Juhid peavad kõrvale jätma kõik oma isikliku võimu piirid ja meelevalla avaldused.“

Nende Jaan Tõnissoni sõnadega tervitame kõiki oma riigi 106. sünnipäeval! Kasvagu meis kõigis Tõnissoni poolt nii soovitud omariikluse armastus ja usaldus!

Jaan Tõnissoni Seltsi juhatus