Jaan Tõnissoni mälestamine 3. juulil 2021

Ootame teid 3. juulil kell 12 Raadi kalmistule, Tõnissonide perekonna hauaplatsile, et mälestada Jaan Tõnissoni. Kõikide teadaolevate faktide alusel on põhjust uskuda, et Jaan Tõnisson hukati ööl vastu 3. juulit aastal 1941.

Raadi kalmistul peab mälestuspalve Eesti evangeelse luterliku kiriku piiskop Joel Luhamets. Jaan Tõnissoni, tema väsimatut teotahet ning raugematut usku Eestisse meenutavad  Postimehe fondi esimees Mart Raudsaar, Tartu linnapea Urmas Klaas ja Jaan Tõnissoni Seltsi juhataja Krista Aru. Musitseerib Toomas Peterson.

Kell 14 jätkub päev Eesti Üliõpilaste Seltsis ettekannetega. Eestile ja Eesti inimestele raskest ning keerulisest 1941. aastast annab ülevaate ajaloolane Ago Pajur. Ettekande pealkirjaks on: „’A.D. 1941 – Skylla ja Charybdise vahel’.  Eesti Üliõpilaste Seltsi vilistlane Marko Odamus räägib vaatega 1941. aastale teemal „Rahvusliku eliidi hävitamine kui rahvusvaheline kuritegu”. Kolmas ettekanne, „Tõde on alati olemas“ , on Jaan Tõnissoni ajakirjandusauhinnana aasta ajakirjaniku tiitli pälvinud ajakirjanikult Ülle Harjult.

Raadi kalmistult viib seltsi poolt tellitud transport kõik soovijad lühikesele külaskäigule Anna Haava tänavale, Jaan Tõnissoni kunagise kodumaja juurde.

Programmis võib toimuda muudatusi.

Palju õnne, jõudu ja tarkust Eesti riigile ja meile kõigile!

Head kaasteelised, Jaan Tõnissoni Seltsi liikmed!
Palju õnne, jõudu ja tarkust Eesti riigile ja meile kõigile!
1928. aasta 24. veebruaril tervitas tollane Eesti peaminister Jaan Tõnisson rahvast järgmiste sõnadega: „Riik oleme meie ise. Kui meie riigilt midagi nõuame, siis nõuame meie iseendilt. Ise peame kulud oma peale võtma, kui tahame midagi saada. Meie ei tohi karta raskust ega vaeva, mida meile vististi toovad ka ligemad aastakümned iseseisvas riigis. Meil on selge, et meid on tulevikus ootamas järjest ägedam võitlus olemise eest, mida rohkem meie maa nihkub võimsalt areneva ilmamajanduse keerisesse, kus meie endid suudaksime pealvee hoida ainuüksi kõige põhjalikuma töö varal. Meie peame ainult ettevalmistatud olema ülesannetele, mis tulevik meile peale paneb“.
Need Jaan Tõnissoni sõnad olgu meil meeles ka täna. Need sõnad annavad jõudu, aga ka kohustavad. Kohustavad hoidma ja armastama oma maad, oma rahvast, oma riiki. Kohustavad hoolima üksteisest ja püüdlema üksmeele poole kõiges, mis viib Eesti elu edasi.

Ilusat oma riigi sünnipäeva!

Jaan Tõnissoni Seltsi juhatus

22. detsembril möödub Jaan Tõnissoni sünnist 152 aastat

22. detsembril kell 16 süütab Jaan Tõnissoni Selts suurmehe auks Tartus küünlad nii Tõnissonide perekonna hauaplatsil Raadi kalmistul kui ka Gildi tänaval Tõnissoni monumendi jalamil. Tõnissoni kunagises kodumajas, millest on saanud Tõnissoni Külalistemaja, tervitavad nüüdsest külalisi fotod Jaan Tõnissonist ja tema perest.

Selle aasta 22. detsembril möödub Jaan Tõnissoni sünnist Viljandimaal Mursi talus 152 aastat.

Jaan Tõnisson oli oma vaimult ehitaja selle sõna kõige sisukamas ja paljulubavamas tähenduses. Ta oli ehitaja algusest kuni lõpuni, seltsielust kuni õunapuuaiani. Ta ehitas eesti seltskonda ja ta ehitas Eesti riiki. Tal oli alati visioon, mida teha ja kuhu liikuda ning teda juhtis argipäevaaskeldustest ja
–küsimustest suurem aade. Ta projekteeris ja ladus vundamenti, ladus ise müürigi. Ta innustas kaasteelisi mitte ainult sõnade, vaid iseenda tegevusega. Ta uskus demokraatiasse ja vaba haritud rahva võimalustesse, uskus töö kasvatavat ja kõlbelist võimu ning iga inimese vaba tahet. Ja Tõnisson
ei andnud kunagi alla, sest „Vaba isetahtlik iseloom ei paenuta vastu oma tahtmist isegi mitte kõige suurema välise võimu alla“, oli ta kindel seisukoht.

Jaan Tõnissoni mälestamine 3. juulil 2020

Ootame Teid 3. juulil kell 12 Raadi kalmistule, Tõnissonide perekonna hauaplatsile, et meenutada Jaan Tõnissoni. Mälestuspalve peab Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming.

Jaan Tõnissonist, tema sõnumist ja tähendusest meie kaasajale kõnelevad Tartu linnapea Urmas Klaas, Eesti Üliõpilaste Seltsi esindajana seltsi vilistlane Kalmar Kurs, Postimees Grupi poolt tegevtoimetaja Kristel Kaljuvee  ja Jaan Tõnissoni Seltsi juhataja Krista Aru.  Musitseerib flötist ja muusikapedagoog Anneli Kuusk.