Jaan Tõnissoni mälestuspäev Raadil ja Peetri kirikus 3. juulil

Selle aasta 22. detsembril möödub sada viiskümmend aastat Jaan Tõnissoni, kahekordse riigivanema ja riigikogu esimehe, XX sajandi esimese poole Eesti ühe rahvajuhi, ajalehe Postimees omaniku ja väljaandja, Tartu Ülikooli ühistegevuse professori ja Tartu linna aukodaniku sünnist.

Kuid 3. juulil möödub seitsekümmend seitse aastat 1941. aasta 2. juulist. Sel päeval määrati Jaan Tõnissonile, kes oli vangistatud oma kodus ööl vastu 13. detsembrit 1940. aastal, NKVD vägede Balti ringkonna sõjatribunali diviisijuristi Andrian Gorjatšovi eesistumisel kõrgeim karistusmäär – mahalaskmine. Kui Vene vägi 1941. aasta suvel Eestist lahkus, leiti vanglast Jaan Tõnissoni asjadega kohver. 4. juulil Tallinnast Venemaa vangilaagritesse evakueeritud vangide nimekirjast oli Jaan Tõnissoni nimi maha tõmmatud. Nii need asjaolud kui ka mitu teist põhjust lubavad arvata, et Jaan Tõnissoni ei viidud Eestist ära, vaid ta lasti koos vähemalt kolmeteistkümne teise vangiga 1941. aastal ööl vastu 3. juulit maha. Dokumendid selle kohta puuduvad. Teadmata on ka, kus ta  maha lasti ning kus on tema matmispaik.

Jaan Tõnissoni soov oli puhata kord Tartu Raadi kalmistul, tema enda poolt ostetud perekonna hauaplatsil. Nüüd seisab hauaplatsil vaid Jaan Tõnissoni mälestuseks tema sünnitalust, Viljandimaalt Mursilt, toodud ja kunstnik Ain Ilvese kujundatud mälestuskivi.

Jaan Tõnissoni Selts kutsub kõiki 3. juulil kell 12  Raadi kalmistule Jaan Tõnissoni mälestuskivi juurde. Jaan Tõnissoni mälestuskiri juures kõnelevad  et EELK Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming, Eesti Üliõpilaste Seltsi esimees Kristjan Silm ja Miina Härma Gümnaasiumi direktor Ene Tannberg.

Jaan Tõnissoni mälestuspäev jätkub kell 13. 15  Peetri kirikus ettekannetega, mis on pühendatud Jaan Tõnissonile ning tema sõpradele ja kaasteelistele, Oskar ja Aino Kallasele, Peeter Põllule ja Heinrich Koppelile, kelle kõigi sünnist möödub tänavu ümmargune arv aastaid.

Peetri kirikus kõnelevad Rein Veidemann, Sirje Olesk ja Loone Ots. Ettekanded käsitlevad Eesti kultuuri läbi olemise ja saamise vaatenurga, Aino ja Oskar Kallase  lugu Soomes ja Eestis ning Peeter Põllu, Oskar Kallase ja Jaan Tõnissoni tegevust eesti hariduspõllul.

Ettekannetele järgnevad läbirääkimised. Päeva korraldab ja juhib Jaan Tõnissoni Selts.