Palju õnne, jõudu ja tarkust Eesti riigile ja meile kõigile!

Head kaasteelised, Jaan Tõnissoni Seltsi liikmed!
Palju õnne, jõudu ja tarkust Eesti riigile ja meile kõigile!
1928. aasta 24. veebruaril tervitas tollane Eesti peaminister Jaan Tõnisson rahvast järgmiste sõnadega: „Riik oleme meie ise. Kui meie riigilt midagi nõuame, siis nõuame meie iseendilt. Ise peame kulud oma peale võtma, kui tahame midagi saada. Meie ei tohi karta raskust ega vaeva, mida meile vististi toovad ka ligemad aastakümned iseseisvas riigis. Meil on selge, et meid on tulevikus ootamas järjest ägedam võitlus olemise eest, mida rohkem meie maa nihkub võimsalt areneva ilmamajanduse keerisesse, kus meie endid suudaksime pealvee hoida ainuüksi kõige põhjalikuma töö varal. Meie peame ainult ettevalmistatud olema ülesannetele, mis tulevik meile peale paneb“.
Need Jaan Tõnissoni sõnad olgu meil meeles ka täna. Need sõnad annavad jõudu, aga ka kohustavad. Kohustavad hoidma ja armastama oma maad, oma rahvast, oma riiki. Kohustavad hoolima üksteisest ja püüdlema üksmeele poole kõiges, mis viib Eesti elu edasi.

Ilusat oma riigi sünnipäeva!

Jaan Tõnissoni Seltsi juhatus