August Weizenbergi loodud Tõnissoni bareljeef kaunistab Riigikogu Tõnissoni-saali

Riigikogu 100. aastapäeva puhul kannavad 24. aprillist Toompea lossi kolm nõupidamisruumi parlamendi esimeeste Otto Strandmani, August Rei ja Jaan Tõnissoni nimesid.

Otto August Strandman (30.11.1875–05.02.1941) oli I Riigikogu esimees 1921. aastal ja riigivanem aastatel 1929–1931. Strandman on olnud ka Eesti peaminister (1919), välisminister, kohtuminister ja rahandusminister.

August Rei (22.03.1886–29.03.1963) oli II Riigikogu esimees ja riigivanem aastatel 1928–1929. Rei on olnud ka Eesti välisminister ja peaminister presidendi ülesannetes eksiilis aastatel 1945–1963.

Jaan Tõnisson (22.12.1868–?) oli II ja V Riigikogu esimees, 1917-1919 Maanõukogu, 1919-1920 Asutava Kogu, 1920-1934/1937 I-V Riigikogu, 1938-1940 Riigivolikogu liige. Tõnisson oli ka riigivanem, peaminister, välisminister ja portfellita minister.

Riigikogu tähistab 100. aastapäeva arvestades 23. aprillil 1919 Tallinnas kokku tulnud esimest iseseisvas Eestis rahva poolt valitud esindust. Asutav Kogu võttis vastu iseseisvusdeklaratsiooni, põhiseaduse ja maaseaduse ning lahendas Eesti riigi jaoks üliolulisi küsimusi. Asutava Kogu otsused on Eesti riigi vundament.

Eesti Kunstimuuseumi kogusse kuuluvast August Weizenbergi Tõnissoni bareljeefiist (EKM 149) tegi Riigikogule koopia Eesti Kunstiakadeemia õppejõud, kunstnik Isabel Aaso-Zahradnikova.

Teksti koostas: Epp Alatalu